Industrialisering av CFD-metoder för förbättrad prediktering av komplexa flygtekniska strömningsfall (CIAO)

Diarienummer 2017-04887
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 6 990 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Syfte är att industrialisera och anpassa turbulensmodelleringstekniken hybrid RANS-LES för flygtekniska tillämpningar och uppnå förbättrad noggrannhet i flödessimuleringar av komplexa instationära strömningsfall för att möta krav på ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Projektets mål är att utveckla robust metodik för övergången mellan RANS och LES, numeriska metoder anpassade för hybrida RANS-LES modeller och metoder för att generera syntetisk turbulens i gränsområdet mellan RANS och LES för att erhålla en snabb och noggrann övergång från RANS till LES.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i förbättrad simuleringsförmåga av komplexa instationära flygtekniska strömningsfall. Projektet har således potential att bidra till förbättrad produktkvalitet, en effektivare designprocess med kortare ledtider för nya produkter att komma ut på marknaden samt produkter som har mindre miljöpåverkan. Vidare kommer projektet att bidra till en ökad konkurrenskraft för de inblandade parterna på den globala marknaden för flygtekniska produkter och forskning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i arbetspaket inom vilka metodik för övergången mellan RANS-LES-områderna, numeriska metoder anpassade för hybrida RANS-LES-modeller och metoder för att generera syntetisk turbulens i gränsområdet mellan RANS och LES kommer att utforskas och förbättras av projektets akademiska- och industriella partners. Den utvecklade metodiken kommer att utvärderas på gemensamma fundamentala och industrirelevanta testfall. En stor del av utvärderingen kommer att göras av industrin för att säkerställa noggrannhet och robusthet på industriella applikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.