Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementering av hemmonitorering av lungfunktion och andra hälsoparametrar hos barn med Cystisk Fibros

Diarienummer
Koordinator Västra Götalandsregionen - Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Bidrag från Vinnova 2 497 500 kronor
Projektets löptid januari 2021 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet har bidragit till att införa egenmonitorering och virtuella besök hos barn som lever med en kronisk sjukdom i Sverige genom att använda en IoT-lösning. Egenmonitorering och virtuella besök är nu en del av den kliniska vardagen hos barn och vuxna som lever med den kroniska sjukdomen cystisk fibros.

Resultat och förväntade effekter

Vid covid-19 pandemin start 2020 erbjöds barn i ålder 617 år med sjukdomen cystisk fibros i hela Sverige att vara med och testa en IoT-lösning och virtuella besök. Totalt 60 barn med cystisk och deras vårdnadshavare deltog i studien, och mer eller mindre alla var positiva till att fortsätta med använda IoT-lösningar efter studien slut. Att kombinera virtuella och fysiska besök var lika bra avseende progressen av CF-sjukdomen som att enbart erbjuda fysiska besök. Idag är IoT-lösningen och virtuella besök en del av den dagliga kliniska cystisk vården.

Upplägg och genomförande

Delar av projektet genomfördes i studieform, där alla pediatriska cystisk fibros center erbjöds att vara med i studien under covid-19 pandemin. Data från studien analyserades med hjälp av en statistiker i primärt syfte att visa en kombination av virtuella och fysiska besök är lika bra som enbart fysiska besök avseende progressen av CF-sjukdomen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 juli 2023

Diarienummer 2020-04120

Statistik för sidan