Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hitta dolda cykelpotentialer - ny förståelse av trafik genom att kombinera IoT med traditionella data

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Tekniska Förvaltningen, Lund
Bidrag från Vinnova 1 220 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Viktiga resultat som projektet gav

Traditionella trafikmätningsmetoder ger svårhanterlig data som är begränsad för att hitta cykelpotential. Projektets syfte var därför att testa och utveckla nya IoT baserade metoder för datainsamling av kvantitativ och kvalitativ data resdata för att bättre förstå hur, var, när det cyklas och varför det inte cyklas. Målet var även att utveckla ett analysverktyg där den appbaserade datan enkelt kan tolkas och analyseras för att möte kommunens behov att identifiera dold cykelpotential vilket hjälper kommunen att nå mål om hållbart resande. Detta har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Metoden gav bättre resultat än förväntat gällande datans representativitet. Den insamlade datan ger information kommunen inte haft tidigare. Det utvecklade analysverktyget gör det enkelt att studera hela resor, saknade länkar, medelhastighet, variationer över dygnet, var korta bilresor sker, när och varför cykel väljs bort osv. Resultatet kan nu användas för att prioritera åtgärder och kan användas som ett underlag till kommunens nya cykelplan. Projektet har gett ny kunskap om möjligheterna med IoT. Resultaten har även visat potential för vidareutveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av fyra arbetspaket: 1.Insamling och sammanställning av trafikmätningar och appbaserad resvanedata Datainsamling skedde främst höst 2021. Appen bidrog till data från 4000 resor. 2.Validering av datans representativitet och tillförlitlighet. 3.Utveckling av analysverktyget TravelViewer där resvanedatan kan visualiseras och analyseras. Göra datan hanterbar och utforska viktiga funktioner. 4.Identifiera dold cykelpotential genom att i analysverktyget undersöka hur, när och var det cyklas, och särskilt varför resor som kan göras med cykel görs med bil.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Diarienummer 2020-04132

Statistik för sidan