Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hitta dolda cykelpotentialer - ny förståelse av trafik genom att kombinera IoT med traditionella data

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Tekniska Förvaltningen, Lund
Bidrag från Vinnova 1 220 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - februari 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Lunds kommun har mycket välutvecklade cykelanläggningar och en stark cykelkultur. Men med fortsatt befolkningstillväxt och ökad befolkningstäthet är det viktigt att kontinuerligt genomföra åtgärder som förbättrar miljöhänsynen och främjar hållbarhet. En ökning av andelen cykelresor är en viktig transportåtgärd för att uppnå detta. De senaste åren har kommunen nått något av en "platå" med antalet cykelresor och innovation krävs för att hitta outnyttjad potential att öka antalet cykelresor ytterligare.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten skulle bli att vissa grupper av människor utgör en större andel cykelanvändare än andra, särskilt för vissa typer av resor och tider på dygnet. Beväpnad med en bättre förståelse för vem som använder cykelnätet och hur de använder det kan kommunen bättre rikta infrastrukturutgifter och program på åtgärder för att göra cyklingen mer inkluderande för alla grupper.

Planerat upplägg och genomförande

Invånarna rekryteras till en app som registrerar deras cykelturdata. Appen kommer att generera cykel "värmekartor" över Lunds kommun. Det är här inspelade resor överlagrad på en stadskarta, med upptagna platser som lyser intensivt och tysta områden som förblir mörka. Kartorna kan bäddas av användardemografi, resesyfte, tid på dygnet och längd som visar områden i kommunen som upplever hög användning och områden som är underutnyttjade. Kartorna viktas efter demografiska data och kan visa om det finns en skillnad mellan demografi, resetyper och tider på dagen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2021

Diarienummer 2020-04132

Statistik för sidan