Hierarkisk Integration av System-av-System Modeller

Diarienummer 2017-04839
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Projektet är inriktat mot två huvudämnen: nedbrytning och integration av systemmodeller från olika nivåer, och hantering av modeller med varierande tillförlitlighet. Målet är att utveckla en strukturerad och integrerad metodik för att hierarkiskt bryta ner och hantera system-av-system modeller i påföljande nivåer, så att subsystem från given nivå består av underliggande subsystem. Nedbrytningen skapar en pyramidstruktur, men för vardera systemnivå ska metodiken även hantera modeller av varierande tillförlitlighet (dvs. upplösning, noggrannhet, komplexitet).

Förväntade effekter och resultat

Projektet siktar på att öka intresset för svenska forskningsteam och industri inför kommande forskningsprojekt och att förse svensk flygindustri med de nödvändiga medlen för att förstärka sin positionering gentemot konkurrenterna. Resultaten kommer att vara: Metodik för att hierarkiskt bryta ner system-av-system modeller Metodik för att hantera alternativa modeller av varierande noggrannhet Verifiering av metodiken genom test exempel Pilotimplementation av den utvecklade metodiken Vetenskapliga publiceringar för att sprida resultaten.

Planerat upplägg och genomförande

Utifrån en kartläggning av relevanta publikationer kommer projektet att utveckla modelleringsmetodiken mha ett obemannat flygande system som test case. En systembeskrivning och nedbrytning kommer att användas för att modellera farkostens egenskaper och förmågor. Caset kommer att vara gemensamt med andra NFFP7 projekt. Modelleringen ska binda samman olika disciplinära modeller i en hierarkisk struktur (multi-level) och hantera alternativa modeller av olika noggrannhetsnivåer (multi-fidelity). Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Saab.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.