Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier

Diarienummer
Koordinator SVENSKA BIOENERGIFÖRENINGENS SERVICE AKTIEBOLAG - Svenska Bioenergiföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 857 800 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet kommer att föreslå hur investeringarna kan underlättas med syfte och mål som: - Identifierar och analyserar väsentliga faktorerna för att kunna realisera potentialen - Undersöker risker för investeringen och hur kan dessa risker hanteras och elimineras - Analyserar och konkret föreslår vägen till införandet av styrmedel för biodrivmedel även i luft- och sjöfart.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt undersöker och föreslår hur investeringar kan underlättas för att kunna realisera produktionspotentialen och hur risker kan minskas. Projektet kommer visa på riskhantering i beslutsprocessen för bioraffinaderier. Vidare kommer främjande åtgärder för biodrivmedelsanvändningen analyseras. Resultatet är förslag på styrmedel och hur kan hinder undanröjas för att införa detta. Sammantaget ges förslag på konkret väg för införandet av nya styrmedel för biodrivmedel även i luft- och sjöfart med effekt av bättre möjligheter till nya investeringar.

Planerat upplägg och genomförande

Svebio är projektkoordinator tillsammans med Energifabriken, Sekab, Holmen, Södra Skogsägarna, PyroCell, Porcupine, RenFuel och Sveriges Åkeriföretag. Svebio kommer använda sitt stora nätverk BioDriv. Arbetspaketen i projektet innehåller: - Informationshämtning om faktorer och erfarenheter för att investera i bioraffinaderier - Analys av faktorer drivande vid beslutsprocessen, riskanalys och riskklassificering, förslag på riskhantering - Undersökning och förslag till styrmedel styrmedel för även luft- och sjöfart - Kommunikation, resultatspridning, workshop.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04680

Statistik för sidan