Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbara Superabsorbenter

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för växtförädling
Bidrag från Vinnova 405 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Syfte och mål

Inom SSAP-projektet visade sig superabsorberande material som producerats från ett antal proteinbaserade sidoströmmar ha en tydlig marknadspotential och vara av stort intresse för kunder/partners för en rad produkter. För uppskalning av produktionen från labbskala kan befintlig utrustning på KTH användas för produktion av skum medan en pilotanläggning på SLU är mest lämplig för produktion av partiklar, så att hela spektrat av behov från superabsorbent-relaterade företag ska tillgodoses.

Resultat och förväntade effekter

Samhället har ett stort behov av Hållbara Superabsorbenter (SSAP) från förnybara resurser, vilka bidrar till minskat kolavtryck och minskat innehåll av giftiga ämnen i engångsprodukter. SSAP är också en idé som har tagits väl emot av branschen. Produktionen av proteinbaserade SAP förväntas bidra till en utveckling av den cirkulära ekonomin, till en grönare miljö och till ökade affärsmöjligheter i Sverige, där industriella tester av SSAP kommer att gynna industrin i en rad tillämpningar.

Upplägg och genomförande

SSAP har haft diskussioner och återkoppling med ett flertal proteinproducerande aktörer, företag involverade i SAP-verksamheten, kommuner och universitet. Ett nytt marknadsområde identifierades; de sociala påverkarna, t.ex. stormarknadskedjor som säljer flera produkter som innehåller icke-hållbara syntetiska SAP. Kunskap från laboratorieskala gällande SSAP har överförts till affärsmöjlighet för SSAP producerade i en pilotanläggning. Specifikationer med åtanke på de olika marknadskraven har identifierats i samverkan med tidigare och nya konsortiemedlemmar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Diarienummer 2019-00979

Statistik för sidan