FYMOV - Fysikalisk modellering av varmsprickor i svetsade nickelbaserade superlegeringar

Diarienummer 2017-04837
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9633 R&T Engineering Methods
Bidrag från Vinnova 4 107 984 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Inom ett tidigare NFFP6 projektet har en fysikalisk baserad modell som klarar av att beskriva risken för uppkomster av sprickor vid svetsning i nickelbaserade superlegeringar utvecklats. Denna ligger idag i forskningsfronten. Focus inom FYMOV kommer att ligga på att utöka användningsområdet och användbarheten av den modell för sprickinitiering som nu finns tillgänglig. Projektets mål är att modellen för sprickinitiering blir så väl utvecklad att den kan användas på de olika svetsningsoperationer som utförs på GKN.

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till samhällsnytta i form av tillväxt, teknologispridning till andra sektorer, och grönare/säkrare flygtrafik. Utvecklandet och användande av den fysikaliskt baserade modellen för sprickindikering kommer på sikt leda till lägre produktkostnader vid utvecklingen och tillverkningen av nya flygmotorkomponenter. Projektet har således potential att stärka konkurrensförmågan hos flygindustrin. Även den svenska rollen i den internationella flygforskningen kommer att stärkas och samtidigt definiera nya forskningsfrågor till NFFP8.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tar vid där tidigare NFFP6-projekt avslutas och leds av Dr Rebecka Brommesson vid GKN. LTU svarar för forskningsinsatsen och det huvudsakliga arbetet där utförs av en doktorand som skall disputera under projektets gång. Den grundläggande strategin är att kombinera kunnande inom beräkningsmekanik, materialvetenskap och termodynamik, samt experimentella metoder för att genomföra arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.