EXCITED - Enabling Xr Creation In ThE inDustry

Diarienummer 2019-02539
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor