Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EXCITED - Enabling Xr Creation In ThE inDustry

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - november 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att göra det lättare för företag att implementera XR (Enabling Xr Creation In ThE inDustry). Detta har åstadkommits genom att öka kunskap för de XR-verktyg som finns. Några deltagande företag har skapat en vision för hur XR kan användas. Inom projektet utvecklades: * ett kit med övningar för att hjälpa företag igång med att skapa en vision för XR * ett showroom som ger förståelse för olika typer av XR-tekniker och dess för- och nackdelar * en checklista för hur CAD-filer kan anpassas och struktureras för konvertering till 3D-modeller för XR-tillämpningar

Resultat och förväntade effekter

Deltagande företag uppger att de har fått större förståelse för vilka olika typer av XR som finns och när man bör välja den ena eller andra typen samt hur XR kan användas hos dem. Det finns också ett digitalt XR-showroom som både projektets deltagare samt externa parter kan använda sig av för att jämföra olika typer av XR. Ett XR-visionskit har tagits fram, testats och gjorts tillgängligt. Detta kit kan användas av företag för att skapa en vision kring införandet av XR hos dem. Projektet har även lett till ökad kunskap om hur man förenklar processen att skapa effektiv XR från CAD-modeller.

Upplägg och genomförande

Huvuddelen av arbetet har utförts i tre arbetspaket: ”Kartläggning och jämförelse av XR-verktyg”, ”Metodik för XR-vision” och ”Beställarkompetens”. Kartläggning och jämförelsen har legat till grund för mycket av arbetet i de övriga arbetspaketen. Ledarna för de olika arbetspaketen har haft regelbundna träffar och arbetat gemensamt med framtagning av leverabler. På grund av pandemin har planerade fysiska möten och workshops ersatts med projektmöten i Teams samt virtuella workshops för framtagning av XR-visions. Vår bedömning är att digitala arbetssätt fungerat bra i Excited.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2021

Diarienummer 2019-02539

Statistik för sidan