EXCITED - Enabling Xr Creation In ThE inDustry

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Syftet med projektet är göra det lättare för företag att implementera XR. Detta åstadkoms genom att ge företagen förståelse för de XR-verktyg som finns samt hjälpa företagen skapa en vision för hur XR kan användas. Inom projektet utvecklas: * ett kit med information och övningar som hjälper företag att komma igång och skapa en vision för XR * ett showroom som ger en bra förståelse för olika typer av XR-tekniker; vad de kostar och dess för- och nackdelar * ny kunskap om hur CAD-filer kan anpassas och struktureras för att underlätta konvertering till 3D-modeller användbara i XR-tillämpningar

Förväntade effekter och resultat

Efter projektets slut kommer företagen att ha större förståelse för vilka olika typer av XR som finns och när man bör välja den ena eller andra typen samt hur XR kan användas hos dem. Det kommer finnas ett digitalt XR-showroom som både projektets deltagare samt externa parter kan använda sig av för att jämföra olika typer av XR. Ett XR-visionskit kommer finnas fritt tillgängligt. Detta kit kan användas av företag för att skapa en vision kring införandet av XR hos dem. Projektet kommer även leda till ökad kunskap om hur man förenklar processen att skapa effektiv XR från CAD-modeller.

Planerat upplägg och genomförande

Huvuddelen av arbetet är uppdelat i tre arbetspaket: ”Kartläggning och jämförelse av XR-verktyg”, ”Metodik för XR-vision” och ”Beställarkompetens”. Kartläggning och jämförelsen kommer ligga till grund för mycket av arbetet i de olika paketen och utförs tidigt. De tekniken ständigt utvecklas kommer kartläggningen uppdateras under projektets gång. Ledarna för de olika arbetspaketen träffas regelbundet och beslutar tillsammans med industriföretagen vägen framåt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 juni 2019

Diarienummer 2019-02539

Statistik för sidan