EveryCare - Integrerat stöd för vård, omsorg och vardags-IT för åldrandeboende.

Diarienummer
Koordinator Santa Anna IT Research Institute AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektet har som syfte att demonstrera integrerade IT-lösningar för resurseffektiva invånartjänster inom hemsjukvård, hälsa, äldreomsorg och hållbart kvarboende, där olika leverantörer kan erbjuda affärsmässigt välfungerande e-tjänster med hög brukskvalitet. Speciellt ingår monitorering i hemmet av kroniskt sjuka, kontaktstöd för vård och omsorgskrävande äldre, trygghetstjänster, samt tjänsteinnovation för resurseffektiv vård och omsorg och för minskat digitalt utanförskap.

Resultat och förväntade effekter

Projektets långsiktiga mål är att - stimulera välfungerande användning av IT-stöd i hemsjukvård och omsorg med ett ökat engagemang i egenvård; - demonstrera hur olika produkter och tjänster kan sambrukas och samutnyttja en gemensam IT-infrastruktur; - visa hur användbarhet kan förbättras genom flexibla och användaranpassade tjänstelösningar; - identifiera olika aktiviteters värde för en god kvalitet i vård och omsorg; samt att samla vetenskaplig evidens för uppnådd vårdkvalitet respektive kostnadsutfall.

Upplägg och genomförande

Med forskare från Swedish ICT, representanter för kommuner och landsting, samt några större och ett antal mindre företag, ska vi demonstrera fungerande lösningar i praktisk drift. Tjänstekonceptet Den digitala eHälsodagboken är ett samlingsbegrepp för informationsförsörjning och kommunikation inom vård, omsorg och tryggt kvarboende. Den stöds av lösningar för användbarhet och digital delaktighet, harmoniserad kommunikationsinfrastruktur respektive marknadsmodeller och nyttovärdering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.