Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En ny egnahemsrörelsen

Diarienummer
Koordinator Byrån för egna hem AB
Bidrag från Vinnova 297 831 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Projektet ”En ny egnahemsrörelse” har syftat till att skapa förutsättningar för öppningar i bostadsmarknaden för den växande grupp som har anställning och betalningsförmåga men som pga brist på eget sparkapital till kontantinsats ändå inte kan köpa sig ett eget hem. Vi har genom genom att samla de intressenter som krävs i förverkligandet kunnat identifiera problem och skapa lösningar som är mycket värdefulla inför ett framtida byggande av flerfamiljs- och egnahemshus och fört oss närmare det.

Resultat och förväntade effekter

Lärande och vidareutveckling av affärsmodeller och juridiska lösningar har varit centralt i projektet. Att tillsamman med tänkta framtida samarbetspartners och boende utarbeta metoder och analysera förutsättningarna har givit mycket stor förståelse för de utmaningar vi står inför och många lösningar samt ett stort engagemang från de inblandade som vi kommer att behöva för att förverkliga vår vision.

Upplägg och genomförande

I projektet har det genomförts möten och workshops med intressenter. Vi har med hjälp av omvärldsanalys skapat material för införsäljning till blivande partners, markägare, kommuner, banker och boende. Kontakter har initierats för att nå de viktiga parter som behövs i det framtida genomförandet. Diskussioner har inletts och leder framåt men processerna tar längre tid än vad vi uppskattade i planeringen, mycket beroende på valrörelse och oklar politisk situation. Det gör att vi nu utforskar nya vägar till att även implementera vår metod i befintliga byggprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2018

Diarienummer 2018-01417

Statistik för sidan