En ny egnahemsrörelsen

Diarienummer 2018-01417
Koordinator Byrån för egna hem AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Vi vill bygga hus där boende, under vår handledning, får vara med och färdigställa sin egen bostad. Det egna arbetet gör den färdiga bostaden mer värd än det kapital som behövs, på så sätt blir själva belåningen max 85% av värdet. Detta i enlighet med den gamla egnahemsidé men nu i en moderniserade och helhetspaketerad form. Vi vill genom det här möjliggöra för fler människor att komma in på marknaden för ägda bostäder. I synnerhet den grupp som saknar eget kapital till en kontantinsats men har god betalningsförmåga.

Förväntade effekter och resultat

Förutsättningarna skall genom skalbara affärs och finansieringsmodeller skapas tillsammans med de boende för att i nästa steg kunna förverkliga flerfamiljs-egnahems-hus.

Planerat upplägg och genomförande

I steg 1:Formera arbetsgrupper, Beställa juridiska dokument och avtal. Boka upp möten med ansvariga på kommuner m.fl. för sammarbeten I steg 2:Skapa ramar och mål tillsammans med boendegruppen och kommunernas representanter för hur och var m.m.det kommande bygget ska bli till. I steg 3:Beslutsprocesser avslutas.Avtal skrivs.Förberedande inför nästa steg. Grunden läggs för att kunna skapa ett fullskaletest där hela metoden ska kunna testas av tillsammans med de boende.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.