Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en digital tvilling av en betongbro och visa på hur den kan effektivisera förvaltningsprocessen. Först genereras en 3D-geometri modell med hjälp av fotogrammetriska metoder. Därefter skulle man, med hjälp av icke förstörande provningsmetoder, förstärkas genom fördjupad information. Den virtuella bromodellen kan användas som stöd för underhålls- och inspektionsplanering och innebär ett stort steg framåt i förvaltningen av anläggningar genom att den skapar en fördjupad och interaktiv bild för användaren/förvaltaren.

Förväntade effekter och resultat

Nuvarande brohanteringssystem i Sverige innehåller grundläggande information som 2D ritningar och inspektionsanvisningar som har stor betydelse för reparation och förändring av konstruktioner som fortfarande används. Emellertid kan geometriska avvikelser och materialnedbrytning ha en negativ inverkan på noggrannheten i strukturbedömningen. Därför utgör en digital tvilling av den fysiska bron som representerar det aktuella tillståndet en specifik innovation i detta projekt. Detta projekt lyfter nuvarande TRL så att teknikerna kan migrera mot marknadsapplikation.

Planerat upplägg och genomförande

Studien kommer att fokusera på en konkret järnvägsbro. Urvalet utförs i samarbete med Trafikverket. Brons geometri kommer att genereras med fotogrammetriska metoder. Den digitala modellen förses därutöver med information från icke förstörande provningsmetoder. Fortsatt datainsamling från nya inspektioner medför att detta verktyg för förutsägande underhåll görs mer robust så att det mer tillförlitligt kan informera beslutsfattare om hur man bäst optimerar befintliga resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01115

Statistik för sidan