Effektiva aktuatorer för styrning av flygplan

Diarienummer 2017-04888
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 369 576 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Dagens teknik för manövrering av flygplan bygger på servohydrauliska aktuatorer som har bra prestanda och precision, men som lider av stora energiförluster. Genom att studera ny teknik kan lösningar med betydligt lägre energiförbrukning tas fram, vilket resulterar i både lägre flygplansvikt och bränsleförbrukning. Projektet har som mål att studera aktuatorer där hydraulik, mekanik och elkraft kombineras på ett effektivt sätt, samt hur olika teknologier ska jämföras.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera olika konceptuella lösningar för energieffektiva aktuatorer. Koncept måste optimeras med avseende på energiförbrukning och säkerhetsaspekter och energiflöden måste hanteras på ett effektivt sätt. Resultaten ger en bred bild av effektiva lösningar och verktyg för att välja rätt aktuator för framtida flyg. Projektet möjliggör ny forskning i Sverige och etablering av en forskargrupp inom ämnet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Saab Aeronautics och Linköpings universitet. Här engageras en industridoktorand, senior forskare med anställning både inom Saab och LiU samt examensarbetare. Detta ger en bra överbryggning av industri och akademi. Saab är koordinator i projektet och står för projektledning samt nödvändig expertis. LiU säkerställer akademisk höjd och ansvarar för handledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.