Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönarstödd sökteknik vid lavinräddning

Diarienummer
Koordinator ÅF-TECHNOLOGY AB - ÅF-TECHNOLOGY AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 194 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare

Syfte och mål

Huvudmålet, att visa hur den grundläggande principen för ett system för räddningstjänst och enskilda individer kan fungera och se ut får anses vara väl uppfyllt. Prototypen har uppfyllt de tidigare ställda målen genom att indikation av en radiosändare har kunnat ges och den därefter har kunnat plottats ut i en karta för en operatör.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit bidragande till målet att öka medvetenheten för ett lavinräddningssystem som bistår polis och fjällräddning. I och med polisens samordnande roll inom detta så har man kunnat sprida medvetenheten om projektet brett, även inom den egna organisationen, där man arbetar med andra drönarprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har initialt fokuserat på inhämtning av användarnas krav och behov i en räddningssituation, vartefter projektet kunnat utveckla en drönare anpassad för uppdraget. Därefter har till stora delar arbetats med att få fram radiodelar anpassade för mottagning och detektering av signaler på aktuell frekvens. En stor utmaning i projektet har varit att försöka undertrycka och på olika sätt isolera de störningar som drönarens ombordelektronik och -mekanik orsakat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01733

Statistik för sidan