Drönarstödd sökteknik vid lavinräddning

Diarienummer 2018-01733
Koordinator ÅF-TECHNOLOGY AB - ÅF-TECHNOLOGY AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 194 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Framtagning av ett lättanvänt drönarsystem för räddningstjänst och tidskritiska hjälpinsatser genom användarintegrering och fälttester. Målet är att med en drönare, bestyckad med särskild radioutrustning för identifiering av så kallade lavintransceivrar, kunna hitta en person begravd i snön.

Förväntade effekter och resultat

Att fjällräddningen skall få ett användarvänligt och specialiserat verktyg som med modern teknik avsevärt kan förkorta insatstiderna för ett lavinsök och därmed öka chansen för överlevnad för en människa begravd i en lavin.

Planerat upplägg och genomförande

Behovsanalys genom diskussioner med identifierade intressenter och användare. Utvärdera lösningsrymden med avseende på olika tekniker. Kravställa systemet och utvärdera olika arkitekturer. Utveckling radiosystem Utveckling drönare med styrutrustning, mjuk- och hårdvara. Utveckling användargränssnitt och användarupplevelse Integrering och implementering av system hos användare. Fälttester med praktiska prov och försök.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.