Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Double impact - minskade utsläpp och ökad tillgänglighet inom idrottsrörelsen

Diarienummer
Koordinator Sveriges Riksidrottsförbund
Bidrag från Vinnova 2 896 892 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Beteendeförändringar inom mobilitetssystemet
Ansökningsomgång Förändrade resvanor – hållbar mobilitet - Undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor

Syfte och mål

Syftet med projektet är att minska klimatpåverkan, negativa hälsoeffekter, negativa jämlikhet- och jämställdhetseffekter samt resekostnader för idrottsrörelsen genom strukturella och beteendepåverkande åtgärder. Målet är att utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Minska utsläppen av koldioxid för resor kopplade till organiserad idrottsutövning hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion enligt Carbon Law. Genom att projektet jobbar med tre specialidrottsförbund som är representativa för hela idrottsrörelsen finns förutsättningar för att skala upp lärdomarna till övriga 69 specialidrottsförbund. Något som har potnetial att ändra beteendet inom hela idrottsrörelsen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas upp i två delar. Den första delen fokuserar på att kartlägga nuvarande resebeteenden. Det görs genom insamling av tillgänglig resedata samt enkäter till anställda, aktiva och förtroendevalda inom de fyra partnerorganisationerna. Den data som samlas in ska sedan analyseras och ligga till grund för en handlingsplan som respektive partnerorganisation ska ta fram, implementera och slutligen utvärdera. Den andra delen av projektet har fokus på att utifrån lärdomarna i den första delen av projektet ta fram en plan för att skala upp metoden gentemot hela idrottsrörelsen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2021

Diarienummer 2021-03132

Statistik för sidan