Databasjournalistik

Diarienummer 2011-02294
Koordinator Södertörns högskola - Institutionen för kommunikation, medier och IT
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Södertörns högskola (SH), SVT Pejl och Glykol AB. Från SH deltar fyra forskare från ämnena Journalistik, Informatik samt Företagsekonomi. Projektet syftade till att i samverkan mellan forskare och näringsliv utveckla databasjournalistik i Sverige och har nått målet att föreslå en journalistisk nättjänst kring offentlig data. Tjänsten utformas som en sk. Newsapp där SVT tillhandahåller tjänsten och gör den tillgänglig som verktyg för andra aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppen har under projektets anordnade aktiviteter utökat sin kunskap kring databasjournalistik avseende syfte, arbetsprocess och affärsmodeller. Två centrala behovsområden har identifierats: - Tester av databasjournalistikens olika delsteg och verktyg behövs. - Medvetenheten bland svenska journalister kring databasjouralistik är över lag låg och aktiviteter för förankring i medieorganisationerna behövs på såväl låg som hög nivå. Resultaten sammanfattas även som forskningsartiklar.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av SH, men partnerföretagen har varit styrande för genomförandet. Tre workshops med inbjudna experter har anordnats, en studieresa till USA och konferensen NICAR 2012 har genomförts samt besök på NY Times, Propublica och Investigative Reporters and Editors. Användarstudier har genomförts på SVT Pejls tjänst Brottspejl. Dessutom har affärsmodeller behandlats. Projektgruppen har utökat konstellationen med fler partners inför eventuell fortsättning på projektet.

Externa länkar

Projektets webbsida på Södertörns högskola.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.