Chronos steg 2

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 19 027 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin

Syfte och mål

Utvecklingen inom förarstödsystem (ADAS) och självkörande fordon går framåt i en hög takt. Detta medför att teknik för test och verifiering behöver utvecklas i minst samma takt. En central komponent framöver i detta område är test i simulerade miljöer. Chronos 2 kommer integrera simuleringsmiljöer med testplattformen från Chronos 1 för att: - öka anpassningsgraden av testobjekt till ett pågående prov - injicera virtuella objekt i fordon under test - utvärdera potentialen med virtual reality på provbana för driver in the loop - utöka testplattformen med stöd för uppkopplade fordon.

Förväntade effekter och resultat

Effekter är ökat samarbete inom svenska fordonsklustret och med telekomindustrin, för att möjliggöra fortsatt ledarskap inom aktiv säkerhet, självkörande och uppkopplade fordon genom att skapa: - utökad förmåga att repeterbart och säkert iscensätta komplexa trafikscenarior - utökad förmåga att forska på förarbeteende och komfort för aktiv säkerhetsfunktioner och automatisering, - utökad förmåga för forskning och utveckling rörande uppkopplade fordon (cellulärt och ITS-G5),

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av åtta arbetspaket (WP). Planen är att dela upp projektet i tre grova delar; teststöd för uppkopplade fordon (WP6 och WP7), driver in the loop (WP5) och utökad testplattform (WP2, WP3, WP4 och WP8). Dessa tre kommer ledas och koordineras av WP1.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2020

Diarienummer 2017-05501

Statistik för sidan