Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Campus2030

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Department of Civil and Architectural Engineering
Bidrag från Vinnova 3 828 800 kronor
Projektets löptid september 2020 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Campus2030, i hjärtat av KTH Campus, kommer att möjliggöra innovativa partnerskap som jobbar för hållbara och systemiska lösningar för smarta vägar. Projektet lanserar en Digital Tvilling av KTHs väginfrastruktur som inkluderar en ”augmented reality” (AR) upplevelse på campus som stimulerar interaktion med den öppna plattformen.Tillsammans med sina industripartners ger Campus 2030 en miljö som fungerar som en viktig plantskola för studenter, forskare och branschens intressenter för att systemisk optimera idéer för smart transport.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat av projektets första fas inkluderar (i) vidareutvecklingen av AD-EYE programvaran, som för närvarande fokuserar på autonoma fordons säkerhet, med väginfrastrukturens perspektiv, (ii) utvecklingen av smart transport fallstudier som integrerar expertis och nätverk från tre av KTHs kompetenscentra: iTRL, Road2Science, and ICES, och (iii) etableringen av AR smart transport fallstudier på campus.

Planerat upplägg och genomförande

Den första fasen av Campus2030 körs genom tre huvudaktivitetspaket som samordnas av Innovative Center for Embedded Systems Center (AP1), Integrated Transportation Laboratories (AP2) och 3d Interactive STHLM AB (AP3). Den övergripande ledningen sker via AP0, som leds av Road2Science Competence Center med ett industri referensgrupp för intressenter. I det senare deltar företrädare för infrastrukturägare och industri, med särskilt meddelande till Teknikkvinnor AB, som kommer att ge råd om könsfrågor inom Campus2030. Varje WP har en branschreferensgrupp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 januari 2023

Diarienummer 2020-00356

Statistik för sidan