Arkitektur för radar med hög uteffekt

Diarienummer 2017-04869
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet syftar till att studera arkitektur och teknik för flygburen radar med hög uteffekt. Projektets mål är att ta fram krav och arkitektur för flygburen radar med hög uteffekt, samt att presentera lämpliga realiseringar av energilagring och kylsänkor. De tekniker som primärt studeras är energilagring med hjälp av superkondensatorer med hybridteknik, kylsänkor och förbättrad värmeledning med hjälp av kolnanostrukturer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stärka Saabs, Chalmers och Smolteks kompetens inom teknik för energi- och värmelagring samt värmeledning i allmänhet och för luftburna system i synnerhet. Projektet förväntas presentera krav, arkitektur och lämpliga tekniker för flygburen radar med hög uteffekt, samt att avancera TRL-nivån för valda tekniker för att möjliggöra fortsatt forskning, utveckling och framtagning av demonstratorer på systemnivå.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket (WP). Saab Aeronautics har ansvar för arbetet med scenariobeskrivning och operationsanalys i WP1, Saab Surveillance har ansvar för arbetet med radararkitektur i WP2, medan Chalmers har ansvar för WP3 och WP4, som studerar tekniker för energilagring och kylning. Smoltek bidrar med modeller och hårdvara till WP3 och WP4. WP1 och WP2 startar direkt vid projektstart för att kunna ge indata till WP3 och WP4, som startar sex månader senare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.