3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Diarienummer 2015-01451
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme – Spring 2015

Syfte och mål

Målet för projektet 3D-SILVER var att ”Utveckla teknik för att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen.” Målet för projektet är mer än väl uppfyllt genom utveckling av mjukvaruverktyg med möjlighet att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen.

Resultat och förväntade effekter

Denna mjukvara är dessutom testad på flera industriella case, presenterad och validerad i ca 10 st vetenskapliga artiklar samt disseminerad i detalj till ca 100 personer inom svensk industri i workshopform och presenterad för ca 1000 personer.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen och testerna i skapandet av det virtuella verktyget utfördes iterativt och med industrirelevanta case som bas med aktörer från industrin som bedömare av användarvänlighet och nytta. Detta resulterade i en betaversion av ett industriellt gångbart verktyg som hjälper beslutsfattare vid arbetsplatsutformning och design av fabriker.

Externa länkar

3D-SILVER Workshop on 3D Scanning Video 3D-SILVER Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering, Vinnova 3D-SILVER Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering, P2030 3D-SILVER Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering, Skövde 3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering, Chalmers

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.