Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Målet för projektet 3D-SILVER var att ”Utveckla teknik för att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen.” Målet för projektet är mer än väl uppfyllt genom utveckling av mjukvaruverktyg med möjlighet att objektivt planera layouter, utvärdera ergonomi och designa arbetsplatser i en virtuell 3D-miljö som är mycket verklighetstrogen.

Resultat och förväntade effekter

Denna mjukvara är dessutom testad på flera industriella case, presenterad och validerad i ca 10 st vetenskapliga artiklar samt disseminerad i detalj till ca 100 personer inom svensk industri i workshopform och presenterad för ca 1000 personer.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen och testerna i skapandet av det virtuella verktyget utfördes iterativt och med industrirelevanta case som bas med aktörer från industrin som bedömare av användarvänlighet och nytta. Detta resulterade i en betaversion av ett industriellt gångbart verktyg som hjälper beslutsfattare vid arbetsplatsutformning och design av fabriker.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01451

Statistik för sidan