Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi behöver möta framtiden med rätt kompetens

Publicerad: 13 september 2021

Nu växlar Vinnova och ledande aktörer på utbildnings- och arbetsmarknadsområdet upp arbetet med att framtidssäkra kompetensförsörjningen. Satsningen ska bidra till ökad motivation för livslångt lärande, större rörlighet mellan olika utbildningsformer och bättre möjlighet att synliggöra olika sorters kompetens.

- Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet. Det är en strategisk fråga för alla organisationer, säger Anna-Carin Ramsten, som leder arbetet med kompetensförsörjning och innovationskraft på Vinnova.Människor kan mycket mer än det som finns dokumenterat på papper, i till exempel betyg. Om vi kan synliggöra individers kunskaper och erfarenheter utöver formella utbildningar, så vinner alla på det.Det finns systemutmaningar när det gäller kompetensförsörjning som tar sig uttryck i en hög arbetslöshet samtidigt som en majoritet av arbetsgivarna har svårigheter att rekrytera relevant kompetens.

- Orsakerna till det är många. Vi har ett utbildningssystem med olika utbildningsformer som inte är samordnade och som kan göra det svårt för människor att få tillgång till de utbildningar som möter arbetsgivarnas behov. Samtidigt kan människor mycket mer än det som finns dokumenterat på papper, i till exempel betyg. Om vi kan synliggöra individers kunskaper och erfarenheter utöver formella utbildningar, så vinner alla på det.

För att möta de utmaningarna och säkra svensk kompetensförsörjning gör Vinnova nu en satsning på stora strategiska samarbeten. Projekten ska bidra till ökad motivation för livslångt lärande, större rörlighet mellan olika utbildningsformer och bättre möjlighet att synliggöra olika sorters kompetens.

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, RISE, flera företag och universitet och högskolor är engagerade i projekten, som möter behov som blivit tydliga inom regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

- Tillsammans kan projekten bidra till en förflyttning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet i Sverige och skapa lösningar på de systemutmaningar vi ser, säger Anna-Carin Ramsten.Hur får vi talangfulla forskare att vilja arbeta i Sverige? Hur får vi ut det som händer på universiteten till företagen och vice versa?

Regeringen har initierat en mängd insatser för att möta utmaningarna som präglar området. Vinnova har fått flera viktiga regeringsuppdrag kopplade till kompetensförsörjning, digital infrastruktur och talangattraktion.

- Vi har också en viktig roll i att bidra till att rörligheten ökar både nationellt och internationellt. Hur får vi talangfulla forskare att vilja arbeta i Sverige? Hur får vi ut det som händer på universiteten till företagen och vice versa? Det utbytet är en viktig grund för att vi ska ha den kompetens som krävs för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle, säger Karin Aase, områdesansvarig för Kompetensförsörjning för innovationskraft på Vinnova.

Fyra strategiska projekt får finansiering

Flera projekt med utgångspunkt i regeringens samverkansprogram kommer att finansieras framöver. Totalt handlar det om en satsning på 65 miljoner kronor från Vinnova. De fyra strategiska projekt som nu får finansiering är:

Systemutveckling för ökad övergång mellan yrkeshögskola och högre utbildning

Projektparter: Högskolan Väst, Malmö universitet, Luleå tekniska universitet, Högskolan Kristianstad, Kristianstad kommun, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Ideella föreningen Företagsekonomiska institutet

Utredningar visar att det finns goda möjligheter till rörlighet mellan yrkeshögskola och högskola/universitet vilket skapar fördelar för såväl individer som för kompetensförsörjningen i arbetslivet och i samhället i stort. Projektet ska därför utveckla en valideringsmodell, som skapar ett mer flexibelt system för individer som rör sig mellan yrkeshögskola och akademisk utbildning.

Lära att lära - en verktygslåda för ökad förmåga, motivation och lust till livslångt lärande

Projektparter: Luleå tekniska universitet, NOX Consulting AB, RISE, Sprout Park AB, Umeå universitet

Många anställda väljer bort möjligheten till utbildning när den erbjuds. Samtidigt ökar betydelsen av individers egna drivkrafter till lärande för att framgångsrikt ta till sig ny kunskap.

Det finns ett stort gap mellan forskningens insikter kring hur motivationen till lärande kan främjas och hur den kunskapen används i arbetslivet. Projektet kommer att utveckla ett digitalt verktyg som skall bygga på tillförlitlig forskning med avsikt att stimulera motivation och nyfikenhet till det egna lärandet.

Kompetenspasset: mikromeriter som verktyg för att synliggöra kompetenser utifrån behov

Projektparter: Arbetsförmedlingen, RISE, Myndigheten för Yrkeshögskolan

Målet med projektet är att ta fram ett system för att kunna synliggöra och validera alla former av utbildning och läranderesultat, i linje med en modell som används inom EU.

Piloten kommer också att pröva strukturerna för att kunna bygga en ”kompetenskarta” som täcker upp inte bara utbildningar och nivåbestämda kvalifikationer, utan även förmågor och färdigheter som erhållits utanför etablerade system.

DINO: Demonstrator för innovation i offentlig sektor

Projektparter: RISE

Myndigheter har av juridiska, strukturella och resursmässiga skäl ofta utmaningar när det kommer till att bedriva utvecklingsarbete av innovationskaraktär. Projektet ska etablera Dino, en arena för att stödja utvecklings- och innovationsprojekt drivna av aktörer i offentlig sektor, som ska erbjuda konkret innovationsstöd kring livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Frågor?

Anna-Carin Ramsten

Områdesledare

+46 8 473 30 78

Karin Aase

Enhetschef

Erbjudanden om finansiering

Just nu har Vinnova flera erbjudanden om finansiering som kan bidra till kunskapsöverföring och kompetenshöjning för industri, näringsliv och offentliga organisationer. Sista ansökningsdag är den 5 oktober kl 14.00.

Senast uppdaterad 30 september 2021

Statistik för sidan