Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Akademisk frihet i en tid med stora samhällsutmaningar

Virtuella fre 19 feb 2021 kl. 08:30-10:00

Välkommen till ett seminarium med internationell utblick på hur forskningen kan bidra till en bredare samhällsutveckling samtidigt som den akademiska friheten skyddas.

Akademisk frihet har kommit i fokus i en tid när forskning och fakta alltmer ifrågasätts. Regeringen föreslår därför en ny bestämmelse i högskolelagen för att främja och skydda akademisk frihet. Samtidigt föreslår regeringen att stora forskningsresurser avsätts för att möta fem stora samhällsutmaningar inom klimat och miljö, hälsa och välfärd, digital utveckling, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle. Det innebär att det finns potentiella friktionspunkter inom forsknings- och innovationspolitiken.

Den akademiska plattformen Making Universities Matter (MUM) och Vinnova bjuder in till ett seminarium för att prata med ledande forskare om forsknings- och innovationspolitik ur ett internationellt perspektiv. Seminariet tar avstamp i den forsknings- och innovationsproposition som regeringen presenterade i december, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på engelska. 

Läs forsknings- och innovationspropositionen 

Program

  • Välkommen av moderator Pauline Mattsson, Lunds universitet
  • Inledning: Joakim Appelquist, avdelningschef, Vinnova
  • Tema 1: Hur kan den akademiska friheten skyddas när universitet och högskolor möter externa krav på strategiska åtgärder och prioriteringar? Introduceras av Ulrika Bjare, KTH
  • Tema 2: Hur skapar vi stödstrukturer som banar väg för att forskningen kan bidra till bredare samhällsutveckling, utöver företagande och kommersialisering av forskning? Introduceras av Eugenia Perez Vico, Lunds universitet och Högskolan i Halmstad
  • Internationell panel: Susana Borras, professor, CBS, Danmark; Taran Mari Thune, TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo and NIFU; Michael Stampfer, VD WWTF, Österrike
  • Avslutande kommentarer: Sverker Sörlin, KTH

Ibland fotograferar eller filmar vi på våra aktiviteter. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer, kan du meddela detta när du kommer till oss.

Läs mer om hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Frågor?

Karin Wallton

Kommunikationsstrateg

+46 8 473 32 43

Senast uppdaterad 15 februari 2021

Statistik för sidan