Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Vem kan söka?

Aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.

Viktiga datum

 • Information om erbjudandet kommer snart

  Så snart det här erbjudandet öppnar för ansökan kommer vi att publicera fullständig information. Då beskriver vi till exempel vad ni kan söka finansiering för, hur mycket ni kan söka och vad vi bedömer er ansökan på.

  Så går det till

  För att söka finansiering från oss behöver ni fylla i en längre ansökan som vi sedan bedömer i konkurrens med andra. Om vi beslutar att finansiera ert projekt behöver ni rapportera till oss hur projektet går, så att vi kan se att ni genomför projektet som ni beskrev i ansökan. 

  Så går det till att söka och få finansiering från oss

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Sanna Edlund

  Utlysningsansvarig, kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 31 63

  Peter Nordström

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 519 12 20

  Jenny Christensson

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 73 071 06 30

  Maria Olsson

  Kontaktperson angående administrativa frågor

  +46 8 473 31 18

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2022-01471

  Statistik för sidan