Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Vem kan söka?

Aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.

Viktiga datum

Mellan 23 september och 25 november har Swelife och MedTech4Health drop-in-rådgivning online varje onsdag för er som är intresserade att söka i detta erbjudande. Anmäl er på länkarna för rådgivning drop-in i datumlinjen nedan.

 • Erbjudandet i korthet

  Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn.

  Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som:

  • förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av hälsotillstånd
  • har ett tydligt kommersiellt fokus
  • är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • berikas av en kvalitativ samverkan mellan olika sektorer
  • är framtagna tillsammans med slutanvändare

  Relevanta marknadsmässiga förutsättningar ska vara validerade och tydligt beskrivna i projektansökan.

  Ett lyckat projektresultat ska skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

  I denna utlysning kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden får vara maximalt 2 år. Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor.

  Detta är en samutlysning inom de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jonas Tranell

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 73

  Emma Forai

  Kontaktperson angående administrativa frågor

  +46 8 473 30 90

  Åsa Wallin

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 085 05 10

  Jonas Sareld

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 73 838 70 80

  Sanna Edlund

  Utlysningsansvarig, Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 31 63

  Therése Wikberg

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 60

  Anna Tegnesjö

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 31 62

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2020-02488

  Statistik för sidan