Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Undersök möjligheterna för samarbete med Israel inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa 2022

Att inleda ett partnerskap kan ta tid och resurser i anspråk. Denna satsning är till för dig som vill ta det första steget på vägen. Har du träffat en potentiell samarbetspartner i Israel som du vill lära känna bättre? Då kan du söka finansiering för en förstudie med det långsiktiga målet att främja innovationsprojekt mellan aktörer inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa i både Sverige och Israel.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudie där ni undersöker möjligheterna för ett vidare samarbete mellan aktörer i Sverige och Israel och som främjar innovationer inom AI, cybersäkerhet, mobilitet, miljöteknik och hälsa.

Vem kan söka?

Minst en och max tre parter kan delta. Sökande kan vara ett SME (Små och medelstora företag), akademi, forskningsorganisationer, företag och offentlig sektor.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan söka upp till 70 000 kronor för projekt som inleds omgående. Stödnivån är maximalt 70 procent.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Var med och bidra till digital omställning

  Tillsammans möjliggör vi nya tekniska lösningar, nya samarbeten och nya sätt att använda data, där svensk innovation både blir en exportvara och bidrar till hållbarhet globalt. Viktiga perspektiv i är hållbarhet, internationalisering, standardisering och kompetensförsörjning.

  Läs hur vi möjliggör digital omställning och vad vi kan uppnå tillsammans.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni ansöka i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Joanna Boquist

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 24

  Miriam Eklöf

  Administratör

  +46 8 473 32 73

  Sarah Schulman

  Handläggare

  +46 8 473 30 67

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-05155

  Statistik för sidan