Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stärkt svensk flygteknisk forskning och utveckling - xxx

Är du en aktör med intresse för flygteknisk forskning och med verksamhet i Sverige? I denna utlysning kan du söka finansiering för ettåriga projekt som bidrar till att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning, utveckling och informationsspridning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ettåriga projekt som stärker svensk flygteknisk forskning och utveckling.

Vem kan söka?

Aktörer med verksamhet i Sverige. Projekten kan genomföras i samverkan med utländska parter, dessa måste dock gå in med egen finansiering.

Hur mycket kan ni söka?

Budgeten i denna utlysning är ca 25 miljoner kronor. Vi avser att finansiera 10-20 projekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Lars Ahlm

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 29

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-00736

  Statistik för sidan