Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa Impact Startups hösten 2023

I det här erbjudandet vill vi stödja bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen och hållbarhetsstrategier, verifiera kundnytta och betalningsvilja, bygga kundrelationer, utveckla partnerskap samt skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Vem kan söka?

Små, nystartade aktiebolag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst. Bolagets affärsidé är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning.

Hur mycket kan ni söka?

I denna utlysning kan ni söka max 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • Viktigt att veta om erbjudandet

  Vi rekommenderar alla våra sökande att läsa utlysningstexten innan ni söker. Här kommer svar på de vanligaste frågorna om utlysningen.

  Passar vår idé för att kunna söka bidrag i utlysningen?

  Det finns inga formella begränsningar för vilken typ av projekt eller inom vilken sektor som vi finansierar. Vi bedömer hur väl beskrivningen av projektet i ansökan uppfyller bedömningskriterierna i utlysningstexten. Vi letar generellt efter projekt som har en hög marknadspotential, en hållbar och trovärdig affärsidé som bidrar till att skapa positiva samhällseffekter, och med ett team som har rätt kompetens och sammansättning för att kunna förverkliga projektet. Projektet ska också ha så hög risk att ingen annan på marknaden är beredd att investera i det.

  Vad innebär ”impact”?

  Företaget grundidé ska vara att ta fram innovationer som skapar mätbara och positiva samhällseffekter på lång sikt. Tips: Agenda 2030 är en bra riktlinje.

  Kan vi komma till er och berätta om vårt projekt?

  Nej. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge enskilda projekt personlig rådgivning.

  Hur bedömer ni ansökningarna?

  Alla ansökningar som uppfyller utlysningens formella krav bedöms av minst tre särskilt utsedda bedömare. Bedömarna är experter inom respektive ansökans ämnesområde. Alla bedömare måste följa samma regler som anställda på Vinnova, vilket betyder att de har tystnadsplikt. De är också skyldiga att anmäla om de är jäviga till någon ansökan.

  Bedömarna granskar enbart det som står i ansökan. Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. Innovativa Impact Startups liknar en tävling, där de ansökningar som bedöms bäst uppfylla våra kriterier beviljas medel så långt vår budget räcker.

  Vad kan vi använda bidraget till?

  Här hittar du information om vilka kostnader som ni kan använda bidraget till:

  Anvisning till villkor om stödberattigande kostnader 2023

  Finns det möjlighet att komplettera vår ansökan i efterhand?

  Om ansökan skickas in efter kl 14 den 22 augusti har vi ingen möjlighet att ta emot den. Vi tar inte emot kompletteringar av ansökan efter att utlysningen har stängt. Vi kan tyvärr inte göra några undantag. Alla som söker bidrag från en statlig myndighet måste ges samma förutsättningar. Samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

  Vem kan söka?

  Aktiebolag som är yngre än fem år vid Vinnovas beslut, det vill säga vara registrerat hos Bolagsverket tidigast 26 oktober 2018. Se även övriga formella krav på sökande företag, som står på sida 7 i utlysningstexten.

  Kan vi söka med ett dotterbolag?

  Dotterbolag får söka, men kravet på maximalt antal anställda och nettoomsättning och balansomslutning gäller hela koncernen, alltså moderbolag och dotterbolag sammanräknat. Begränsningen på två miljoner kronor gäller företagens sammanlagda omsättning eller balansomslutning. Koncernen får sammanräknat överstiga ett av gränsvärdena, men inte båda; en omsättning högre än två miljoner, eller tillgångar på över två miljoner kronor.

  Kan jag söka om företaget är registrerat utomlands?

  Ja, om företaget har ett svenskt organisationsnummer.

  Jag behöver hjälp med att starta ett aktiebolag!

  Mer information finns på Till företag från myndigheter - verksamt.se

  Vi har precis har registrerat aktiebolag, men inte fått organisationsnumret än. Kan vi komplettera med organisationsnumret i efterhand?

  Företagets organisationsnummer måste anges i ansökan. Det finns alltså ingen möjlighet att komplettera med organisationsnummer i efterhand.

  Kan vi påbörja projektet innan beslutet kommer?

  Vi beviljar endast bidrag för kostnader som uppkommer efter Vinnovas beslutsdatum.

  Kan vi söka i flera utlysningar samtidigt?

  Det finns inga formella hinder att söka för olika projekt i olika utlysningar samtidigt, förutom att sökande företag inte får ha fått tidigare beviljat i Innovativa Startups eller har pågående projekt i Innovativa Startups.

  Vi tillåter dock inte ett och samma företag att få finansiering för olika projekt i samma utlysning. Vi tillåter inte heller ett företag att få finansiering för samma projekt i olika utlysningar från Vinnova eller från andra offentliga finansiärer.

  Om företaget söker i två utlysningar med två olika projekt, och blir beviljat medel inom en av utlysningarna, bedöms ansökan efter företagets kapacitet att driva två projekt parallellt.

  Hur betalas bidraget ut?

  Bidraget betalas ut efter att startrapporten har godkänts till bankgiro eller postgiro som är kopplat till sökande företag.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Observera att frågor om utlysningen, utlysningstext, formella krav och liknande endast besvaras via mejl. Kontakta startups@vinnova.se.

  Team Startups

  Frågor kring utlysningen, utlysningstext, formella krav och liknande

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-00191

  Statistik för sidan