Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationell samverkansutlysning inom ERA PerMed 2022: individanpassad prevention

Vinnova finansierar i denna utlysning svenskt deltagande i den femte internationella utlysningen inom ERA PerMed som fokuserar på individanpassad prevention. ERA PerMeds erbjudande innefattar i korthet: Primär prevention i form av förebyggande insatser som minskar uppkomsten av sjukdomar. Sekundär prevention i form av tidig diagnos och behandling. Tertiär prevention för att förhindra återfall och komplikationer samt rehabilitering.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Svenskt deltagande i den internationella utlysningen ERA PerMed 2022: individanpassad prevention.

Vem kan söka?

Svenska aktörer som skickat in en ansökan i ERA PerMed 2022 och är verksamma inom akademi, offentlig sektor, institut, idéburna org. eller industri. Om två svenska org. ingår i ett konsortium ska de skicka in en gemensam ansökan till Vinnova.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova finansierar en svensk part i ett konsortium med max 3 miljoner kronor över tre år. Ifall två svenska parter ingår i ett konsortium kan Vinnova finansiera det svenska deltagandet med max 4,5 miljoner kronor över 3 år.

Viktiga datum

 • Ta del av det inspelade informationsmötet

  Här kan du följa en inspelning av ett informationsmöte om erbjudandet.

  Inspelad infomöte ERA PerMed 2022

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Malin Eklund

  Handläggare

  Pontus von Bahr

  Handläggare

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2021-04963

  Statistik för sidan