Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intresseanmälan att kandidera till en Europeisk Digital Innovationshubb

Detta erbjudande vänder sig till aktörer som vill anmäla sitt intresse att ingå i listan över möjliga kandidater till att bli Europeiska Digitala Innovationshubbar i Sverige. Efter intresseanmälan följer ett nästa steg med en nationell utlysning.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Intresseanmälan att kandidera till en Europeisk Digital Innovationshubb.

Vem kan söka?

Alla svenska organisationer kan göra en intresseanmälan.

Hur mycket kan ni söka?

Inga bidrag kan sökas i detta erbjudande.

Viktiga datum

 • Mer information om intresseanmälan

  I Vinnovas uppgifter ingår att assistera regeringskansliet med förberedelserna inför det kommande programmet för ett digitalt Europa - Digital Europe Programme. Inom ramarna för detta arbetar vi nu med processen att välja ut vilka svenska kandidater som ska ges möjlighet att söka i EU:s kommande utlysning gällande Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH). Första steget i denna nationella process innebär att alla aktörer som är intresserade av att vara en sådan kandidat skickar in en intresseanmälan i form av en ansökan i Vinnovas Intressentportal, enligt instruktioner och informationsdokument på denna anmälningssida. Viktig information finns även i form av ett inspelat informationsmöte som det går att ta del av via länken längre ner på sidan. Observera att intresseanmälan endast kan göras genom portalen. Intresseanmälningar via e-post eller andra kanaler kommer inte att tas emot.

  När möjligheten att skicka in intresseanmälan har stängt så kommer Vinnova bjuda in samtliga sökande till möjlighet för matchmaking den 12 maj. Formerna för detta är dock helt beroende av hur situationen med COVID-19 utvecklar sig. Observera att man kan vara med som part eller ansluten aktör till en kommande nationell EDIH-ansökan utan att ha behövt göra en intresseanmälan. Däremot måste alla kommande nationella EDIH-ansökningar bygga på någon eller flera inlämnade intresseanmälningar.

  Så här ansöker ni

  För att anmäla intresse behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Observera att det finns standardfält i Intressentportalen som är anpassade för projektansökningar med finaisering. I dessa fält kan ni skriva valfri text. 

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned en mall för intresseanmälan. 

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när intresseanmälan stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När intresseanmälan stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Staffan Nyström

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 30 97

  Johan Lindberg

  Nationell kontaktperson, Vinnova

  + 46 8 454 64 53

  Maria Olsson

  Vikarierande programassistent

  + 46 8 473 31 18

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2020-01902

  Statistik för sidan