Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NSF Convergence Accelerator i samarbete med Vinnova och Vetenskapsrådet - kvalificeringssteg för svenska deltagare

Det här erbjudandet är ett svensk-amerikanskt samarbete inom området "Real-World Chemical Sensing Applications" som utgör "Track L" i U.S. National Science Foundations (NSFs) finansieringserbjudande "Convergence Accelerator" 2023. Ansökans första steg görs till både NSF och Vinnova. Dels i enlighet med NSF:s instruktioner längre ner på denna sida. Dels i enlighet med Vinnovas och Vetenskapsrådets gemensamma instruktioner nedan.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och/eller innovationsprojekt inom amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF) program "Convergence Accelerator 2023, fas 1", delområde "Track L: Real-World Chemical Sensing Applications"

Vem kan söka?

Svenska forskare (Vetenskapsrådet) och svenska juridiska personer (Vinnova) i team med amerikanska projektparter. Olika regelverk gäller för de två svenska finansiärerna.

Hur mycket kan ni söka?

Inget maximalt belopp per ansökan. Men det totala belopp som är avsatt för hela insatsen är 7,6 miljoner kronor, varav 2.6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och 5 miljoner från Vinnova.

Viktiga datum

Begreppet "Beslut" nedan innebär besked från NSF om fullständig ansökan (steg 2) får skickas in.

 • Så här går det till

  Utlysningstexten nedan avser kompletterande underlag till de svenska finansiärerna (Vetenskapsrådet och Vinnova) för det första steget i den tvåstegsprocess som amerikanska forskningsfinansiären National Science Foundation (NSF) nyttjar för sitt finansieringserbjudande ”Convergence Accelerator 2023”.

  Steg 1 innebär dels att det svensk-amerikanska projektteamet senast den 11 juli klockan 17 lokal tid inkommer till NSF med ett så kallat ”Letter of Intent” (LOI) i enlighet med NSF:s instruktioner.

  För att kunna bli aktuell för finansiering behöver de svenska sökande också inkomma med ett kompletterande underlag till de svenska finansiärerna via Vinnovas e-tjänst, senast den 11 juli klockan 14 lokal tid Sverige.

  Syftet med det kompletterande underlaget är att Vinnova och Vetenskapsrådet ska kunna avgöra om projektförslaget möter en eller bägge myndigheternas regler för finansiering. Underlaget omfattar följande bilagor:

  • Samma Letter of Intent (LOI) som sänds till NSF (enligt NSF:s mall)
  • Kompletterande information i enlighet med den word-mall som återfinns här på Vinnovas webbplats
  • Stödbrev från medelsförvaltaren (gäller endast sökande som söker medel från Vetenskapsrådet, som inte använder begreppet koordinator, och saknar särskild mall)

  Observera att steg 2 i processen enbart är öppen för de projekt som fått positivt beslut i första steget 21 juli.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Maria Öhman

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 89

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2023-00972

  Statistik för sidan