Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationer för hållbar vård och omsorg

Värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov

Bokomslag Innovationer för hållbar vård och omsorg

Innovationer för hållbar vård och omsorg

Visa mer information (ankarlänk)

Vinnova vill genom denna skrift lyfta fram ett projekt som finansierats inom "katalysator- programmet" under åren 2005-2008. Projektetområdet bedöms från politiskt håll som viktigt och framhävs särskilt i den svenska "IT-strategin för vård och omsorg". Projektet har beskrivit möjligheterna med en "värdeskapande vård och omsorgsprocess". Det har avslutats och resulterat i goda resultat, intressanta idéer och lösningar. Projektet har också pekat på angelägna områden för fortsatt forskning.

Sverige befinner sig fortfarande i ett stadium där man inte har lyckats utveckla hållbara IT-system och e-tjänster som stödjer en förändrad patientroll och en god och samverkande vård och omsorg för patienten.

Vinnova ställer sig därför frågan: Vad beror det på?

För engelsk version se/for English version see "Innovations for sustainable health and social care" (Vinnova Report VR 2010:02).

Utgiven
2009-september
Serienummer
VR 2009:21
Utgivare
Vinnova
Författare
Sune Andreasson & Monica Winge
ISBN
978-91-85959-75-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
78

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan