Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

Innovationer för hållbar vård och omsorg

Värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov

Bokomslag Innovationer för hållbar vård och omsorg
Utgiven
2009-september
Serienummer
VR 2009:21
Utgivare
Vinnova
Författare
Sune Andreasson & Monica Winge
ISBN
978-91-85959-75-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
78

Vinnova vill genom denna skrift lyfta fram ett projekt som finansierats inom "katalysator- programmet" under åren 2005-2008. Projektetområdet bedöms från politiskt håll som viktigt och framhävs särskilt i den svenska "IT-strategin för vård och omsorg". Projektet har beskrivit möjligheterna med en "värdeskapande vård och omsorgsprocess". Det har avslutats och resulterat i goda resultat, intressanta idéer och lösningar. Projektet har också pekat på angelägna områden för fortsatt forskning.

Sverige befinner sig fortfarande i ett stadium där man inte har lyckats utveckla hållbara IT-system och e-tjänster som stödjer en förändrad patientroll och en god och samverkande vård och omsorg för patienten.

Vinnova ställer sig därför frågan: Vad beror det på?

För engelsk version se/for English version see "Innovations for sustainable health and social care" (Vinnova Report VR 2010:02).

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan