Utgiven
2012-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2012:10
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
146
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-03261
Ämne
Material, Produktion

Produktionsteknik är utpekat som ett strategiskt forskningsområde i den senaste forsknings- och innovationspropositionen.

Sverige har en lång tradition av en högteknologisk tillverkning av avancerade,
kunskapsbaserade produkter som kräver omfattande modellering och simulering och som sen realiseras i avancerade produktions- och bearbetningsprocesser.

Vinnova har under perioden 2009 – 2011 genomfört 4 utlysningar inom de två
programmen Hållbara produktionsstrategier och Tillverkning i ständig förändring.

Den här projektkatalogen samlar alla projekt, som ingår i de två programmen, både avslutade och pågående projekt. Projektbeskrivningarna i katalogen är skrivna av respektive projektledare och ger en överblicksbild av projekten och deras omfattning.

Projektkatalogen visar vilken imponerande bredd och kompetens som forskningsaktörer och industri inom svensk produktionssektor har. Programmet skapar forskningssamarbete mellan högskola, institut och näringsliv som långsiktigt ytterligare kommer att stärka kompetensen inom området. Resultaten från flera av projekten verkar lovande och vid nyttiggörande inom näringslivet skapas förutsättningar för att våra satsningar kan utgöra grunden för viktiga bidrag att möta samhällsutmaningen Konkurrenskraftig produktion som Vinnova definierat.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2456 kB)