Utgiven
2007-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2007:16
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-04-4
ISSN
1650-3104
Antal sidor
82
Författare
Krister Spolander
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2007-01676 + 2007-01627
Ämne
Transport

Projektet i denna rapport är en av de behovsanalyser som Vinnova finansierat för att få underlag för vad som ska tas upp i den satsning på äldres livsmiljö som planeras starta 2008. Vinnovas satsning kommer att bestå av behovsmotiverad forskning i syfte att utveckla tjänster och produkter som underlättar vardagen för äldre.

I ett första steg genomförs behovsanalyser för att få kvalitativ och kvantitativ information om äldres behov. Analyserna kommer därefter att ligga till grund för ett "innovationsarbete med särskild fokus på användardrivna innovationer där äldre själva medverkar och påverkar. Framtida satsningar ska adressera de olika utmaningar och möjligheter för innovationer som tillfredställer äldres behov och som även kan ge svenskt näringsliv marknadsfördelar."
Detta projekt är alltså en av behovsanalyserna i det första steget.
Sveriges Pensionärsförbund, SPF, har varit huvudman.

Projektets syfte har varit att analysera behovet av komfortablare och säkrare cyklar för äldre, möjligheterna att åstadkomma detta, samt hur man ska få igång en sådan utveckling och forskningens roll i sammanhanget.

För engelsk version se/for English version see "Better cycles" (Vinnova Report VR 2007:17).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (2127 kB)