Ytbehandling och legeringsutveckling för reducerad vikt av AM aluminiumartiklar

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att öka användning av höghållfasta aluminiumlegeringar i lastbärande detaljer tillverkade genom additiv tillverkning. Genom att ersätta titanlegeringar med höghållfasta aluminiumlegeringar i topologioptimerade lättviktsstrukturer finns det möjlighet till betydande vikts- och energibesparingar. Detta kräver dock ytterligare studier kring ytbehandling för korrosionsskydd och legeringsutveckling av höghållfasta aluminiumlegeringar anpassade för additiv tillverkning.

Förväntade effekter och resultat

- En ökad användning av höghållfasta aluminiumlegeringar för additiv tillverkning (AM) - Minst 20% viktsminskning när Ti-legeringar ersätts med Al-legeringar i topologioptimerade AM-detaljer. Detta materialbyte förväntas även ge betydande energibesparingar vid återvinning av AM-detaljer. - Minskade kostnader med minst 20% genom att eliminera behovet av skandium eller andra exotiska legeringselement i höghållfasta aluminiumlegeringar för AM. Dessa legeringar kommer även säkerställa en fortsatt hög återvinningsgrad för aluminiumlegeringar.

Planerat upplägg och genomförande

WP - Legeringsutveckling: En kostnadseffektiv screeningmetod som inte kräver atomisering av materialet kommer att användas för att utvärdera ett stort antal potentiella legeringar med olika remier. Senare kommer de valda legeringarna att gå igenom den normala AM-rutten för vidare utvärdering. WP - Anodiseringsprocesser: Anodiseringsprocessen och korrosionsbeständigheten för kommersiellt tillgängliga höghållfasta AM-legeringar och de nya legeringarna kommer att utvärderas. WP - Karaktärisering: Mikrostruktur och mekaniska egenskaper kommer att utvärderas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2021

Diarienummer 2020-04266

Statistik för sidan