Water Monitoring Networks - iWater

Diarienummer 2018-01509
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 6 022 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång 2017-04923-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla en lösning för digital vattenövervakning för morgondagens smarta hållbara städer med fokus på tillgång till rent och hälsosamt dricksvatten för medborgarna. Vattenövervakning sker idag mestadels manuellt, vilket resulterar i låg temporär och rumslig upplösning där förändringar i vattenkvaliteten inte kan övervakas och upptäckas i tid. Projektet kommer att använda molnbaserad sensorteknik och artificiell intelligens för att identifiera förändringar av vattenkvalitén och fungera som ett tidigt varningssystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar att utveckla algoritmer och multivariata analysmetoder för sensordata (tex. från konduktivitet, pH, temperatur, löst syre) för att på ett enkelt sätt kunna identifera förändringar i vattenkvalitet och vad dessa kan bero på. Ett lyckat projekt kommer att resultera i förenklade tolkningar av vattendata och möjliggörande av utökat användande av digital teknik vid vattenövervakning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att analysera sensordata från Mälaren, färskvattennätet och dagvattennätet i Stockholm. Data kommer analyseras och algoritmer utvecklas. Vidare kommer projektet att undersöka affärsmodeller, processer och integration av digital vattenkvalitetsövervakning med andra digitala lösningar för smarta städer.

Externa länkar

Beskrivning av projektet under Digital Demo Stockholms hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.