Water Monitoring Networks - iWater

Diarienummer 2018-01509
Koordinator Stockholms Stad - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 6 022 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018