VR-plattform "resebidrag" USA

Diarienummer 2017-05122
Koordinator Black Kite AB (Strixar) - Black Kite AB (Strixar AB)
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
Ansökningsomgång Travel grant for building international consortia

Syfte och mål

Sammantaget upparbetade vi kunskap som tydligt pekar på en stor potential för en plattform för visualisering av kommersiella fastigheter i AR och VR. Efterfrågan är stor för produkter som dessa då konkurrensen är benhård mellan landlords, vacancy rates ligger på historiskt höga nivåer, mycket drivet av stor nybyggnation. Vi lärde oss att traditionella visningar upplevs av många tenants besvärligt. Beslutsfattare har svårt att prioritera dessa rundvandringar och internationalisering gör att virtuella rundvisningar blir mer intressant både för att spara pengar, tid och miljö.

Resultat och förväntade effekter

Vi upplever att projektet levererat då vi tagit viktiga steg i USA i vår förståelse för nuvarande begränsningar i visualisering av kommersiella fastigheter. Vi har dokumenterat många olika kundönskemål för hur en digital plattform för visualisering av kommersiella fastigheter skulle byggas, för att skapa användarvänlighet, delbarhet av visualiseringar och grundläggande krav för hur kommersiella fastigheter marknadsförs i dagsläget. Vi känner också att projektet har givit hos den kunskap som vi behöver för att fortsätta arbetet med förberedelser inför ansökan till Eurostar.

Upplägg och genomförande

Resan till USA skedde som planerat och under vecka 4 träffade vi landlords, brokers och andra aktörer inom den kommersiella fastighetsbranschen. Vi lärde oss mycket om hur hur visualisering av kommersiella fastigheter görs idag och vilka önskemål och utmaningar som finns. Vi träffade 9 av Cushman & Wakefields kunder och lärde oss mycket om deras behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.