Virtuell elektrisk drivlina

Diarienummer 2017-05505
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 97100
Bidrag från Vinnova 8 135 580 kronor
Projektets löptid februari 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05460-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla modeller och metoder för systemsimulering av elektriska drivlinor inom fordonsindustrin för att virtuellt kunna testa hårdvarufunktioner, mjukvarufunktioner och utstrålade elektromagnetiska fält. Målet är en flexibel modellarkitektur som kan användas i alla faser av produktutvecklingsprocessen och som kan anpassas till olika simuleringstillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

Modeller, metoder och kompetens som skapas i projektet kommer att gynna svensk fordonsindustri och främja samarbete mellan industrin och akademin när det gäller nya metoder för virtuell testning av elektrifierade fordon. Genom att utnyttja virtuella testmetoder förväntas projektet bidra till en grönare fordonsflotta genom billigare och säkrare elektrifierade fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fem arbetspaket varav tre (2, 3 och 4) innefattar fysikalisk modellering på system- och komponentnivå. Arbetspaket 5 innefattar verifiering av system- och komponentmodeller genom mätning och i arbetspaket 1 används systemmodellen för systemdesign och optimering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.