Verktyg för accelererad utveckling av nästa generation avancerade höghållfasta stål (TORAD)

Diarienummer 2018-03916
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning - 2018

Syfte och mål

Ett tidigare projekt har demonstrerat användning av laserultraljud (LUS) för realtidsmätningar av kornstorlek under varmvalsning, vilket öppnar helt nya möjligheter att styra processen mot jämnare produktegenskaper. LUS har också integrerats i Gleeble-utrustningen (GLUS) vid Swerim vilket möjliggör realtidsstudier av mikrostrukturutveckling vid höga temperaturer. Målet är att använda GLUS-testbädden till att snabbare kunna utforska och validera nya legeringskoncept och att förstå inverkan på hur materialegenskaper utvecklas under processen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska använda GLUS-testbädden och ett modellbaserat angreppssätt för att öka förståelsen för sambandet mellan materialegenskaper, mikrostruktur och process. De metoder som utvecklas i projektet ska appliceras på två tillämpningar där det finns ett stort industriellt behov.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på 8 arbetspaket jämt fördelade över den 3-åriga projektlängden. Paketen fokuserar på metodutvekling och fallstudier samt projektledning. TORAD kommer att genomföras i nära samarbete mellan Swerim och SSAB. Generiska resultat kommer delas med den bredare stålindustrin. Projektkonsortiet innehåller all kompetens som krävs för att genomföra projektuppgifterna. Industrideltagarna representerar både produkt- och processutveckling inom SSAB och det är värdefullt att kombinera dessa två perspektiv tidigt i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.