Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värmespridare och värmeöverförande element med grafenbaserade filmer för radar och laser

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Surveillance, Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektet syftade till att studera möjligheten att använda grafens utmärkta egenskaper som värmespridare och / eller värmetransportör i radar- och laseranordningar. De goda mekaniska egenskaperna, särskilt flexibiliteten, gör materialet till en lämplig kandidat för värmetransporttillämpningar. Dock behöves det mer exakt kontroll i processen för att framställa grafenfilm.

Resultat och förväntade effekter

Eftersom kraven på värmespridare och värmetransportör (strap) är olika behövs mer styvt material för värmespridare och mer flexibla material för värmetransportör. För strap har prover erhållits, och allt är klart för ytterligare testning i en enkel mockup. För värmespridningsapplikation måste man göra mer arbete för att förbättra grafenfilmens funktionalitet för att uppfylla kraven. Kortfattat ser vi möjligheten att grafenfilmer kan användas både somvärmespridning och värmetransportör.

Upplägg och genomförande

Grafenfilmerna har syntetiserats, karaktäriserats på laboratorienivå och ett preliminärt tillförlitlighetstest utfördes också. Förstudien gav möjlighet att få ett konceptuellt bevis på potentiell tillämpning av värmetransport med användning av grafenbaserat material. Vi har också funnit och lärt känna lovande partners att bilda ett konsortium med. Vi planerar att fortsätta arbeta inom detta område, med mer teknisk kontroll och närmare samarbete mellan materialleverantören och slutanvändaren. Vi vill förbättra processen med grafenfilm med repeterbar kvalitet, kvantitet och som kan skräddarsys för specifika applikationer. Vi tror att materialet kan vara marknaden om 3-4 år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01677

Statistik för sidan