Validering av en genteknik för produktionen av industriella enzymer

Diarienummer 2018-02144
Koordinator CLONEOPT AB
Bidrag från Vinnova 890 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

CloneOpt AB är ett svenskt bioteknikföretag som har målet att kommersialisera en teknik som utvecklats vid Stockholms universitet. Tekniken optimerar genetiska moduler som används för att producera proteiner i bakterier. Finansiering som erhålls gör det möjligt för CloneOpt att samarbeta med företag som driver stora och dyra produktionsanläggningar för produktion av industriella enzymer. Vi ska (1) anställa en forskare och en affärsutvecklare, och (2) demonstrera tekniken för flera företag.

Förväntade effekter och resultat

Vårt främsta mål är att övertyga andra företag som producerar industriella enzymer att ingå i licensavtal med oss för vår teknik. Ett sekundärt mål är att få kompetens och marknadserfarenhet som hjälper oss att locka ytterligare företag. Marknadserfarenhet är också nödvändig när man diskuterar licensavtal.

Planerat upplägg och genomförande

Tre huvudaktiviteter kommer att genomföras inom ramen för detta projekt. 1. Vi kommer att demonstrera vår teknik för två företag genom att genomföra proof-of-principle-projekt. Dessa projekt har överenskommits under vårt fas 1-projekt. 2. Vi ska genomföra en marknadsundersökning som gör att vi kan förhandla licensavtal med dessa företag. 3. Vi kommer att kontakta ytterligare bioteknikföretag som producerar industriella enzymer och sträva efter att engagera dem i proof-of-principle-projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.