Validering av en genteknik för produktionen av industriella enzymer

Diarienummer 2018-02144
Koordinator CLONEOPT AB
Bidrag från Vinnova 890 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa Startups fas 2 våren 2018