Validering av CADESS, ett beslutsstödssystem för malignitetsgradering av prostatacancer

Diarienummer 2018-02137
Koordinator CADESS Medical AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

CADESS är ett AI-baserat beslutsstödsystem för diagnos och prognostisering av prostatacancer som hjälper patologer att avgöra vem som kan leva med prostatacancer och vem som kräver aggressiv behandling. Genom att göra prostatacancerdiagnosen tillförlitlig kommer CADESS att hjälpa till att förlänga liv och minska sjukvårdskostnader. Med Vinnovas Innovative Startups fas 2-bidrag kommer vi att göra CADESS redo för marknaden genom en valideringsstudie, ansöka om FDA-godkännande, och identifiera lämpliga kunder/partners.

Förväntade effekter och resultat

En väl genomförd valideringsstudie är nyckeln till framgång för CADESS: 1. den kommer att underlätta acceptans från patologer och urologer; 2. den kommer att vara nyckeln till att bilda goda partnerförhållande; 3. den kommer att vara en central komponent i FDA-ansökan; 4. den kommer att hjälpa oss att göra systemet mer tillförlitligt.

Planerat upplägg och genomförande

1. Skapa en valideringsstudie för att visa att CADESS överträffar patologer vad gäller validitet och tillförlitlighet. Med en biostatistiker kommer vi bestämma studiestorleken. Med en regulatory konsult kommer vi att försäkra oss att studien uppfyller FDA-krav. Vi ska genomföra en pilotstudie på Uppsalas Akademiska Sjukhus och sedan fortsätta med en omfattande studie utanför Sverige. 2. Besöka FDA för ett möte före ansökan och skriva ansökan. 3. Utveckla affärsrelationer med företag inom den digitala patologimarknaden med intresse av ett partnerskap eller en trade sale.

Externa länkar

CADESS Medical website.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.