Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av CADESS, ett beslutsstödssystem för malignitetsgradering av prostatacancer

Diarienummer
Koordinator CADESS Medical AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

CADESS är ett AI-baserat beslutsstödsystem för diagnos och prognostisering av prostatacancer som hjälper patologer att avgöra vem som kan leva med prostatacancer och vem som kräver aggressiv behandling. Genom att göra prostatacancerdiagnosen tillförlitlig kommer CADESS att hjälpa till att förlänga liv och minska sjukvårdskostnader. Med Vinnovas Innovative Startups fas 2-bidrag har CADESS programvaran och infärgnings metod blivit redo för marknaden genom förberedelser för en valideringsstudie och genom input från lämpliga kunder / partners.

Långsiktiga effekter som förväntas

En väl genomförd valideringsstudie är nyckeln till framgång för CADESS: 1. den kommer att underlätta acceptans från patologer och urologer; 2. den kommer att vara nyckeln till att bilda goda partnerförhållande; 3. den kommer att vara en central komponent i FDA-ansökan; 4. den kommer att hjälpa oss att göra systemet mer tillförlitligt.

Upplägg och genomförande

Vi förberedde en valideringsstudie för att demonstrera CADESS-prestanda i en klinisk miljö. Med en biostatistiker bestämde vi önskad studiestorlek, och med en regulatory konsult säkerställde vi att studien uppfyller FDA-krav. En pilotstudie på Uppsala universitetssjukhus pågår; den slutliga studien kommer att inkludera stora sjukhus både i Europa och USA. Vi besökte FDA för ett pre-application möte. Vi fortsatte också att utvecklas affärsrelationer med företag på den digitala patologimarknaden med intresse för ett partnerskap eller trade sale.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2018

Diarienummer 2018-02137

Statistik för sidan