Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av prototyp och insamling av data för innovativ försäkringsplattform

Diarienummer
Koordinator The Great Collective AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har byggt en första prototyp för inhämtning av användares försäkringsdata och kan idag hämta viss data om användares försäkringar från ett antal försäkringsbolag med målet att framåt inkludera fler bolag med stabilare funktionalitet. Projektet har gett ökad förståelse för att det finns intresse att använda en digital tjänst för att få överblick över sina försäkringar bland annat genom en lyckad marknadsföringskampanj samt genom feedback från användare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Lyckad marknadsföringskampanj indikerar på att det finns ett stort intresse för en sådan här tjänst och tjänsten har idag en grupp med användare. Utveckling av prototyp har varit komplex men med rätt kompetens och samarbeten har vi nu byggt en väl fungerande tjänst för inhämtning av försäkringsdata. Utvecklingen av UX/design har vi insett är en nyckelfaktor och vi har iterativt utvecklat ett tilltalande gränssnitt för att attrahera användare men även identifierat flera parametrar vi vill förbättra.

Upplägg och genomförande

Projektet förlängdes från fyra till sju månader pga komplexitet och senarelagd leverans från central samarbetspartner. Genomförandet skedde annars enligt plan inom ett antal delströmmar utveckling av prototyp, utveckling av design, marknadsföring & användarbas samt så växte en regelverk/legal ström fram under projektet inom vilken vi bla tagit fram och juridiskt kvalitetssäkrat användarvillkor och samarbetsavtal samt säkerställt regelrätt personuppgiftshantering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04009

Statistik för sidan