Utveckling av prototyp och insamling av data för innovativ försäkringsplattform

Diarienummer 2017-04009
Koordinator The Great Collective AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bygga en prototyp för insamling av försäkringsdata. Vidare är syftet att testa hypotesen att dagens konsumenter är intresserade av att veta mer om sina försäkringar. Målet är att prototypen ska vara färdigställd och att projektet ska ha mer information om konsumenters attityd om försäkringar.

Förväntade effekter och resultat

Om projektet lyckas med att bygga en prototyp och samla in marknadsdata kan projektet visa på prototypens bärighet och potential, vilket kan bana väg för fler investeringar och produktionssättning av prototypen. Den långsiktiga effekten kan då bli att transparensen på försäkringsmarknaden ökar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras att genomföras under fyra månader i fyra delströmmar, varav två är kopplade till prototyputveckling och två till insamling av marknadsdata. De två tekniska delströmmarna är "Utveckling av prototyp" där den tekniska lösningen implementeras, samt "Utveckling av design" där ett gränssnitt dvs framsidan av tjänsten byggs. De två andra delströmmarna handlar om att ta fram marknadsföringsmaterial och lansera detta till en potentiell användarbas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.