Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 2 180 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Detta projekt har syftat till att skapa ett system där mätningar och tillståndsbedömning av befästningar och räls kan utförs med hjälp av tåg i trafik. Målet med projekt har varit att konstruera en prototyp för tågbaserad tillståndskontroll av järnvägsräls och befästningar. Detta mål har brutits ner till följande delmål: 1 Framtagande av minst två prototyper 2 Verifiering av prototyp i fält samt utveckling/anpassning av detektionsalgoritm 3 Verifiering av sensorn i fält med hjälp av videoförsett tvåvägsfordon 4 Plan för införande av mätsensor på tåg i drift

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en lösning och prototyper för tillståndsbedömning av järnvägsbefästningar redo för fältprov på tåg. Projektresultatet har uppfyllt de initialt uppställda förväntningarna där en helt ny elektronikkonstruktion har tagits fram där kretskort har tillverkats med tillhörande mjukvara för virelströmsmätning. Valideringsmätningar via tvåvägsfordon med ett linjekamerasystem har utförts där magnetfältsmätningar kan jämföras med bildupptagningar av samma räl. Manuella mätningar av hela respektive skadade befästningssystem har också utförts.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts huvudsakligen med hjälp av tre parallella aktiviteter. 1 - Framtagande av elektroniklösning och hårdvara som antenner mm. 2- Anpassning av detektionsalgoritm och maskininlärningsmetoder. 3 - fältprov för validering av sensor samt detektionsalgoritm. I projektet har Bombardier ansvarat för elektronikutvecklingen och Luleå tekniska universitet har ansvarat för algoritmutveckling och validering i fält samt skapandet av valideringsdata med kopplade visuella mätningar tillsammans med Raildoc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2018-00662

Statistik för sidan