Utveckling av prototyp för tågbaserad detektion av spårskador

Diarienummer 2018-00662
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 2 180 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur