Utveckling av prototyp för integrering av Rapp i vårdens befintliga system

Diarienummer 2018-01098
Koordinator RAPP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

RAPP är en digital lösning för uppföljning av patienters återhämtning efter kirurgiska operationer. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ökat användande av RAPP. För att göra RAPP mer tillgängligt, avser vi i detta projekt att vidareutveckla systemet och förbereda för en anslutning till Ineras säkerhetstjänster för att vården ska kunna använda samma inloggningssystem och behörighetsstyrning som de dagligen använder. Detta är efterfrågat från vårdgivare och kommer att förenkla för nya kunder att använda RAPP.

Förväntade effekter och resultat

Genom att ansluta RAPP till Ineras säkerhetstjänster kan vårdgivarna använda befintliga system för inloggning och behörighetsstyrning vilket ökar förtroendet till ett externt system samt ökad tillgänglighet. Genom att använda Rapps digitala lösning får vårdgivaren uppföljning, både på individnivå och aggregerad. Uppföljningen ger underlag till effektivisering och kvalitetsutveckling Genom att underlätta för vårdgivaren att använda RAPP bedömer vi att vi har möjlighet att nå 10-20% av den svenska marknaden inom 3 år efter genomfört projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet avser vi att - Genomföra mjukvaruutveckling av Rapp för att kunna kommunicera med tjänsterna inom Inera samt test av utvecklingsresultatet, testningen sker av IT-leverantören. I aktiviteten ingår att klargöra hur kommunikationen ska gå till. - Förbereda för fullföljande av anslutningen. Innan anslutning kan ske fullt ut ska Rapp testas hos oberoende testföretag, anslutas och testas i Ineras testmiljö för att sedan anslutas i produktionsmiljön och implementeras hos kund/vårdgivare. - Uppdaterad marknadsanalys baserad på den nya tjänsten

Externa länkar

Hemsida Rapp AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.