Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av prototyp för integrering av Rapp i vårdens befintliga system

Diarienummer
Koordinator RAPP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

RAPP är en digital lösning för uppföljning av patienters återhämtning efter kirurgiska operationer. Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar för att förenkla och öka användande av RAPP. För att göra RAPP mer tillgängligt, var avsikten att vidareutveckla systemet och förbereda för en anslutning till Ineras säkerhetstjänster för att vården ska kunna använda samma inloggningssystem och behörighetsstyrning som de dagligen använder. Detta är efterfrågat från vårdgivare och kommer att förenkla för nya kunder att använda RAPP. Projektmålen är nu helt uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att RAPP nu är förberett för att kunna ta nästa steg och, tillsammans med en vårdgivare/kund, genomföra slutliga tester och ansluta till de nationella säkerhetstjänsterna. RAPP avser att ansöka om Innovativa Startups del 2 för att kunna genomföra slutliga tester och därefter erbjuda lösningen till befintliga och nya kunder/vårdgivare. Genom att underlätta för vårdgivaren att använda RAPP bedömer vi att vi har möjlighet att nå 10-20% av den svenska marknaden inom 3 år efter genomfört projekt.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har avsikten varit att - Kartlägga och identifiera kravet på gränssnitt, parametrar och kommunikationen mellan RAPP och säkerhetstjänsterna. - Genomföra mjukvaruutveckling. - Testa funktionaliteteten Utvecklingsarbetet har bedrivits med hjälp CGI som är en IT-leverantör med stor erfarenhet av att utveckla tjänster med liknande krav. Projektets slutdatum fick senareläggas pga av skäl som varken RAPP eller CGI kunde påverka. Inom den utökade projekttiden har arbetet löpt enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2018

Diarienummer 2018-01098

Statistik för sidan