Utveckling av prototyp av högintegrerad och energieffektiv effektförstärkare (FEM)

Diarienummer 2018-02176
Koordinator AQUILTO AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och tillverka en prototyp av en linjär och högintegrerad effektförstärkare i 130RFSOI kiselteknologi. De framtagna kretslösningarna kommer att patenteras för att skydda nyckel IP. Prototypen ska utvärderas och sedan demonstreras för identifierade målkunder. Målapplikationen för effektförstärkaren är high-end WiFi routers och access punkter. Effektförstärkaren kommer att ersätta befintliga komponenter som idag ofta tillverkas i väldigt toxiska material, exempelvis Gallium Arsenid (GaAs).

Förväntade effekter och resultat

Ett år efter avslutat projekt förväntar vi oss att volymproduktion av produkten har inletts och att bolaget har expanderat med anställd personal för vidare utveckling och försäljning av nya produkter baserad på den IP som utvecklats. Inom fem år efter avslutat projekt har vi etablerat ett internationellt erkänt svenskt teknikbolag i elektronikbranschen, vilket kommer att genom samarbete med svenska tekniska högskolor stärka Sverige som högteknologisk framstående nation.

Planerat upplägg och genomförande

De viktigaste aktiviteterna i projektet är sammanställda nedan. 1. Färdigställande och verifiering av schemakonstruktion och layout. 2. Tillverkning av prototyper hos den valda kiselleverantören. 3. Kapsling av prototyperna hos den valda kapselleverantören. 4. Utveckling, tillverkning och montering av kretskort för validering av prestanda av de framtagna prototyperna. 5. Utvärdering av prestanda av prototypen samt uppdatering av datablad för produkten. 6. Kommunikation under projektets genomförande med potentiella kunder till produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.