Utveckling av libiguin som läkemedel mot erektil dysfunktion och prematur ejakulation - Fas 2

Diarienummer 2017-04527
Koordinator Dicot AB - Dicot AB c/o Uppsala Universitet Holding
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet omfattar libiguinerna vilka är substanser patenterade av Dicot AB som har stor potential för behandling av erektionsstörningar och för tidig utlösning hos män. Syftet med projektet är att vidareutveckla och optimera metod för storskalig produktion av libiguin API samt kvalitetssäkra de framtagna processerna.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att vi erhåller en kvalitetssäkrad process för storskalig produktion av libiguin API

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att arbeta tillsammans med CRO-bolag för att genomföra projektet. Dicot AB har säkrat tillgång till råmaterial som kommer att användas i utvecklingsarbetet.

Externa länkar

Dicot AB:s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.