Utveckling av libiguin som läkemedel mot erektil dysfunktion och prematur ejakulation - Fas 2

Diarienummer 2017-04527
Koordinator Dicot AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Externa länkar

Dicot AB:s hemsida.