Utveckling av en digital tryckprocess med hållbara inks för funktionella kläder

Diarienummer
Koordinator FOV FABRICS AB
Bidrag från Vinnova 2 990 832 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - september 2021
Status Pågående
Utlysning Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland
Ansökningsomgång Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Syfte och mål

Ett av de största och viktigaste materialslagen i världen är textil. Samtidigt är textilindustrin en av de främsta miljöbovarna. I Europa finns det ett stort behov av att ersätta miljöovänliga och icke återvinningsbara textila material med just miljövänliga och återvinningsbara sådana. Mot denna bakgrund avser projektet att utveckla hållbara och vattenbaserade inks för digitaltryck med färgpigment och funktionella partiklar.

Förväntade effekter och resultat

Projektets utgångspunkt är att färgpigment och tillsatser skall vara mer miljövänliga än de som används idag, de skall även komma från förnyelsebara resurser samt vara biologiska och biologiskt nedbrytbara. Utvecklade inks ska kunna användas på syntetiska fibrer. Projektet kommer också att utveckla en miljövänlig process för behandling med plasma.

Planerat upplägg och genomförande

Prometho kommer att utveckla miljövänliga inks för digitaltryck på både polyester och polyamid tyg. FOV kommer att utveckla industriella processer för att använda dessa inks på de mest miljövänliga sätt. Högskolan i Borås kommer att utveckla en förbehandling med plasma och en tillämpad produktionsprocess för detta. Högskolan Niederrhein kommer att utvärdera och testa olika skrivarhuvuden för dessa processer och fokusera på att tillämpa dem för massproduktion med inriktning mot arbetskläder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 september 2019

Diarienummer 2019-02056

Statistik för sidan