Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av EBM-tillverkad titanlegering delar för högpresterande lättviktdesign

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - augusti 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Lättviktsteknologi - genomförbarhetsstudier och forsknings- och innovationsprojekt våren 2019

Syfte och mål

Projektet fokuserar på electron beam melting (EBM) som metod för tillverkning av lätta titanlegeringskomponenter. Detta tillämpas både inom flygteknik samt biomedicin. Syftet med detta projekt är att öka förtroendet för användning av additive manufacturing (AM) för högt belastade komponenter där utmattningsförmåga är av kritisk betydelse. Ett annat syfte är även att vidareutveckla AM som primär metod för bionic design för framtida medicinska implantat.

Förväntade effekter och resultat

Projektetresultaten kommer att leda till nya kommersiella alternativ inom flygteknik samt den biomedicinska industrin. De förväntas öka TRL-nivån från 4 till 6 för vissa specifika lösningar. Kunskapen som fås av detta projekt säkerställer att tillförlitliga EBM tillverkning samt hög prestanda av dessa komponenter. Förutom redovisningar på LIGHTER konferenser, resultaten från detta projekt kommer att presenteras på internationella konferenser. Detta projekt kommer att anknytar till studentprojekt, examensarbeten samt vidareutveckling av andra samarbeten.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget involverar två centrala industriparter (GKN, ARCAM) samt tre forskningsorganisationer med kompetens inom additiv tillverkning och materialteknik (Chalmers, GU, RISE). WP 1. Mikrostrukturella egenskaper av byggandet samt HIP-komponenter (GKN, Chalmers, RISE IVF) WP 2. Utmattningsbeteende samt korrelation med mikrostruktur (GKN, Chalmers) WP 3. Material/processoptimering samt design för biomedicinska tillämpning inom AM (Chalmers, Arcam, RISE IVF) WP 4. Preklinisk bedömning av optimerade konstruktioner av AM (GU, Arcam, Chalmers)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 april 2021

Diarienummer 2019-02607

Statistik för sidan