Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av applikation för barnfetmabehandling till en medicinteknisk produkt

Diarienummer
Koordinator Svensk Barnmat AB
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Målsättningen är att utveckla ett digitalt stödsystem för barnfetmavården i Sverige och internationellt. För detta krävs att produkten blir CE märkt som en medicinsk teknisk produkt. Detta kräver i sin tur en vetenskaplig dokumentation som grund. Denna blev klar i september 2018 och projektet blev således försenat men det har i övrigt kunnat genomföras enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är att en medicinskteknisk produkt ska kunna göra vården mer effektiv och praktiskt genomförbar både för familjer och för behandlare. Vi har nu en produkt klar och de preliminära resultaten från vår första studie liksom från de pilotfamiljer som testat produkten är mycket positiva. CE märkningen kommer att vara klar inom kort och vår bedömning är att vi inom en snar framtid ska kunna erbjuda vår produkt till svenska landsting.

Upplägg och genomförande

Den tekniska utvecklingen har genomförts parallellt med att patienter och deras familjer har testat prototypen i pilotstudier och nu i en randomiserad pilotstudie och erfarenheterna har använts för att förbättra mjukvaran och till viss del även hårdvaran. Detta har tagit längre tid än beräknat men vi har nu kommit så långt att vi med säkerhet vet att vi har en produkt som fyller en viktig funktion både för att förbättra behandlingseffekten och för att göra vården billigare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05214

Statistik för sidan