Utveckling av applikation för barnfetmabehandling till en medicinteknisk produkt

Diarienummer 2016-05214
Koordinator Svensk Barnmat AB
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Behandling av barnfetma behöver bli bättre och mer kostnadseffektiv. En effektiv vård kräver täta kontakter med kliniken och noggrann viktkontroll. Många barn får ingen behandling alls och en del får endast enstaka klinikbesök. Vår målsättning är att utveckla ett verktyg för kommunikation mellan familj och behandlande klinik som också innefattar stöd för uppföljning av behandlingsresultatet. Detta ska under 2017 utvecklas till en godkänd medicinsk teknisk produkt.

Förväntade effekter och resultat

Vårt system för stöd för barnfetmavården bör kunna ge familjerna en bättre kontroll och förståelse för vad som är viktigt för att behandlingen ska vara effektiv. Kliniken ska få fortlöpande information om hur det går och kan därmed ingripa snabbare om behandlingen inte fungerar vilket kommer att kunna förbättra resultaten och utveckla den vårdallians som krävs för ett bra resultat. Sammantaget ska detta medföra en både bättre och billigare barnfetmavård

Planerat upplägg och genomförande

Den prototyp som vi har ska användas i en första klinisk prövning där barn randomiseras till vårt behandlingsstöd som komplement till befintlig vård eller till befintlig vård enbart. Parallellt ska produkten utvecklas och få ett bredare och mer användarvänlig funktionalitet. Med stöd av den expertis både för utveckling av medicinsktekniska hjälpmedel och för att hantera processen kring godkännande som vi rekryterat med hjälp av detta Vinnovastöd ska vi försöka få vår produkt godkänd under 2017.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.