Utvärdering av distribuerade sensorer med AI lösningar

Diarienummer 2018-02445
Koordinator ABB AB - ABB AB Corporate Research
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med detta project är att öka möjligheterna till kunskapsutväxling mellan industri och akademi. Projektet är en fortsättning på det redan existerande samarbetet mellan MWL/KTH och ABB Corporate Research för att försäkra maximum nytta ut av utfallen för båda parter.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekter och resultat från detta mobilitetsprojekt, utöver listan nedan, är en utökad nivå av samarbete, utväxling av kunskap och erfarenhet inom ett av både ABB och KTH erkännt viktigt område för industriella applikationer dvs AI- baserade lösningar och erbjudande. I slutet av detta projekt: Jag är en aktiv medlem i institutionen, där jag bidrar bla i signal analys kursen. Vi har haft student(er) som jobbat med evaluering av våra ideér. Vi har en PhD student som jag är "co-supervisor" till och som jobbar med distribuerade sensorer med AI lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kan delas i olika delar: Kompetensutveckling Delta i ordinära/regulära seminarier på institutionen. Ordna WS och seminarier mellan ABB och MWL/ KTH där behov föreligger. Ubildningsprogram Förbereda och koordinera engagemangen i "signal analys" Fortsätt bidragen till “Kex” kursen Nätverkande Scouting och identifiering av studenter med relevant intresse och utbildning Länka information mellan avdelningen for "automatic Control" & MWL Forskning- AI enabled Distributed Sensors, som är mycket beroende på statusen för andra ansökan SITARIS, men vi hoppas på en PhD

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.