Utvärdering av distribuerade sensorer med AI lösningar

Diarienummer 2018-02445
Koordinator ABB AB - ABB AB Corporate Research
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta