Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppdrag Klimatambassadör - nya klimatförebilder i industrin

Diarienummer
Koordinator Global Utmaning
Bidrag från Vinnova 1 409 900 kronor
Projektets löptid juni 2022 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Insatser för civilsamhällets transformation

Syfte och mål

Projektet syftar till att få medarbetare inom industrin att bli Klimatambassadörer - inspirerande och kunniga klimatförebilder på sina arbetsplatser. Huvudmålgruppen är män, eftersom män som grupp står längst ifrån klimatfrågan idag. Global Utmaning har tagit fram ett kursmaterial som ger kunskap och verktyg för handling i klimatomställningen. I projektet skalar vi upp och utvecklar materialet, med fokus på industrin och möjligheten att påverka på arbetsplatser. Vi samverkar med aktörer som har god kännedom om branschen och stor räckvidd: IF Metall, Unionen, Adecco och CirEko.

Förväntade effekter och resultat

Ett flexibelt och skalbart utbildningsmaterial som används av minst 2000 personer och som: - ger kunskap om framtidens industri och hur klimatomställningen påverkar jobb och kompetensutveckling, - rustar användarna att bli Klimatambassadörer på arbetsplatsen, med engagemang att få med andra i omställningsåtgärder, - gör det lätt att förstå hur klimat- och jämställdhetsfrågor hänger ihop. 15 utbildningstillfällen där 450 deltagare får verktyg att bli Klimatambassadörer. Nyfikenhet kring framtidens industri. Mindre rädsla och större acceptans för klimatomställningen.

Planerat upplägg och genomförande

- Vidaretuveckling av kursmaterialet i moduler, anpassning av innehåll för industrin - bl a genom framtagande av rapport om arbetsmarknaden inom industrin i klimatomställningen, utveckling av metoder för handlingskraft och engagemang, samt förstärkning av jämställdhetsperspektivet. - Förankring på ledningsnivå hos projektparterna av kursmaterialet samt av kommunikation och rekrytering av klimatambassadörer. - Rekrytering till - och genomförande av - utbildningstillfällen för blivande klimatambassadörer på arbetsplatser och inom fackliga distrikt/avdelningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2022

Diarienummer 2022-01086

Statistik för sidan